المیرا آریانا ؛ دکتر روانشناس بالینی ؛ روانشناس و رواندرمانگر

دکتر المیرا آریانا
 • تحصیلات

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸: دانشجوی روان­شناسی عمومی در مقطع کارشناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱: دانشجوی روان­شناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت معلم کرج (خوارزمی)

۱۳۹۶ تاکنون: دانشجوی روان­شناسی بالینی در مقطع دکتری در دانشگاه شیراز

 • سوابق شغلی

گذراندن طرح ۲ ساله در بیمارستان روان­پزشکی ایران به عنوان روان­شناس از شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۴

همکاری تمام وقت با مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان روانشناس بالینی از سال ۹۴ تاکنون

دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به شماره ۳۵۰۱

همکاری با مرکز خدمات مشاوره­ای و روان­شناسی شریف به عنوان مشاور تلفنی

همکاری با کلینیک بینش (سعادت آباد) به عنوان روان­شناس بالینی

همکاری با مدرسه­ی راهنمایی غیبی جهت ارائه­ی مشاوره­ی گروهی و آموزش شیوه­های فرزندپروری به والدین

همکاری با مرکز مشاوره بهارنکو (شیراز) به عنوان روان­شناس بالینی

همکاری با مرکز مشاوره بهروان (سعادت آباد) به عنوان روان­شناس بالینی

همکاری با مرکز مشاوره بهار نو (رسالت) به عنوان روان­شناس بالینی

عضویت­ها و حضور در سمینارها و جلسات آموزشی

 

 • عضو کمیسیون موارد خاص مرکز مشاوره دانشگاه تهران از سال ۹۴ تاکنون
 • عضو سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره کشور
 • عضو کمیته­ی ویرایش مقالات در سه دوره برگزاری همایش مقالات انجمن روان­شناسی ایران
 • عضو انجمن روان­شناسی ایران
 • عضو کمیته پژوهشی مرکز اعتیاد بیمارستان روان­پزشکی ایران
 • عضو انجمن روان­شناسی دانشگاه خوارزمی
 • عضو ژورنال کلاب دانشگاه خوارزمی
 • شرکت در همایش آسیب شناسی بازی­های رایانه­ای در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • شرکت در همایش آسیب شناسی اعتیاد در دانشگاه تربیت معلم کرج (خوارزمی)
 • عضو کمیته داوری مقالات در همایش ملی روانشناسی و سلامت در دانشگاه شیراز
 • عضو گروه ساخت نرم افزار حال خوب در دانشگاه تهران و تهیه و تدوین محتوای نرم افزار

 

دکتر المیرا آریانا

گواهی شرکت در کارگاه­ها و جلسات آموزشی

 • گواهی شرکت در کارگاه ۲ روزه­ی گشتالت درمانی
 • گواهی شرکت در کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری برای افسردگی به مدت ۸ ساعت
 • گواهی شرکت در کارگاه ۲ روزه­ی مهارت­های پیش از ازدواج (دکتر حسن شمس و همکاران)
 • گواهی شرکت در کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی به مدت ۷۲ ساعت (دکتر یعقوب شفیعی فرد و همکاران)
 • گواهی شرکت در کارگاه جامع آموزش درمان شناختی رفتاری به مدت ۹۶ ساعت (دکتر رمضانی)
 • گواهی شرکت در دوره آموزشی تحت عنوان CPR پایه به مدت ۸ ساعت در مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران
 • گواهی شرکت در دوره بازآموزی “آزمون­های عصب­شناختی”  به مدت ۱۲ ساعت در مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران
 • گواهی شرکت در دوره بازآموزی “آزمون­های هوشی”  به مدت ۱۲ ساعت در مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران
 • گواهی شرکت در دوره بازآموزی “آزمون­های عینی شخصیت”  به مدت ۱۲ ساعت در مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران
 • گواهی شرکت در کارگاه مداخله در خودکشی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران (دکتر حمید پورشریفی)
 • گواهی شرکت در کارگاه مشاوره شغلی و تحصیلی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران (دکتر ربیعی)
 • گواهی شرکت در کارگاه رهایی از مشکلات بین فردی بر مبنای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مرکز مشاوره دانشگاه تهران (دکتر حسن حمیدپور)
 • گواهی شرکت در کارگاه مصاحبه تشخیصی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران (دکتر ابوالفضل محمدی)
 • گواهی شرکت در کارگاه مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره دانشگاه تهران (دکتر مهدی میر محمدصادقی)

 

 • کارهای پژوهشی

 • آریانا کیا، المیرا؛ مرادی، علیرضا؛ حاتمی، محمد (۱۳۹۳). اثربخشی درمان ترکیبی فعال­سازی رفتاری کوتاه­مدت و شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، مجله روانشناسی بالینی، ۶ (۱)، ۲۷-۱۵.
 • آریانا کیا، المیرا؛ حسنی، جعفر (۱۳۹۳). تکانشگری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی و افسردگی اساسی، فصلنامه تازه­های علوم شناختی، ۱۶ (۲)، ۱۰-۱.
 • حسنی، جعفر؛ آریانا کیا، المیرا (۱۳۹۳). نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در طی امتحان در اضطراب امتحان، فصلنامه تعلیم و تربیت، ۳۰ (۴)، ۱۵۸-۱۴۱.
 • حسنی، جعفر؛ شیخان، ریحانه؛ آریانا کیا، المیرا؛ محمودزاده، اکرم (۱۳۹۲). اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک­های دلبستگی و راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان، روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی، ۹ (۳۶)، ۳۷۵-۳۶۳.
 • حسنی، جعفر؛ آریانا کیا، المیرا (۱۳۹۲). ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه­ی فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان، مجله علوم رفتاری، ۷ (۲)، ۱۳۲-۱۲۳.
 • سلمانی، بهزاد؛ حسنی، جعفر؛ آریانا کیا، المیرا (۱۳۹۳). بررسی نقش صفات شخصیتی (وظیفه­شناسی، سازگاری و هیجان­خواهی) در رفتارهای پرخطر، فصلنامه تازه­های علوم شناختی، ۱۶ (۱)، ۱۰-۱.
 • حسنی، جعفر؛ آریانا کیا، المیرا (۱۳۹۴). راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، اضطراب و تکانشگری (فرایندهای فراتشخیصی یا وابسته به تشخیص) در اختلال دوقطبی، با و بدون همبود اختلال وسواسی-جبری، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۲۱ (۲).
 • آریانا کیا، المیرا؛ مرادی، علیرضا؛ حاتمی، محمد (۱۳۹۴). اثربخشی درمان ترکیبی فعال­سازی رفتاری کوتاه­مدت و شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی در کاهش نشخوار فکری، مجله روانشناسی. ۱۹ (۳).
 • Shariati B, Shabani A, Ariana-Kia E, Ahmadzad-Asl M, Alavi K, Mousavi Behbahani Z, Ghasemzadeh MR, Hasani S, Ghiasi Z, Kashaninasa F, Tajik Esmaeeli S, Najjarzadegan MR, Kheirolahi A, Beihaghi M, Shariat V, Nohesara N. Drug Attitude Inventory in Patients with Bipolar Disorder:Psychometric Properties. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2018; 12(3):e9831.

 

 • ترجمه کتاب

 1. مبانی ویراست چهارم مقیاس حافظه وکسلر (WMS-IV) راهنمای اجرا، نمره­گذاری و تفسیر (۱۳۹۴). دیوید وکسلر، مترجمان محمد درهرج، سعیده معصومی نومندان، المیرا آریانا کیا، تهران، آزمون یار پویا، چاپ اول.
 2. همه چیز تغییر می­کند-راهنمایی برای کمک به خانواده­ی معتادان در حال بهبودی. (۱۳۹۴). بورلی کنیرز، مترجمان المیرا آریانا کیا، فریده صمدی بهرامی، زیر نظر: دکتر حمیدرضا احمدخانیها، دکتر روح الله صدیق، انتشارات ابن سینا، چاپ اول.
 3. ترجمه و بازبینی مصاحبه بالینی کوتاه MINI  نسخه ۵ (۱۳۹۶). وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان امور دانشجویان، دفتر مشاوره و سلامت.

 

 

سابقه تدریس

 • تدریس بیش از ۳۰ جلسه مهارت­های زندگی برای پرسنل بیمارستان روانپزشکی ایران (از جمله کنترل خشم-مدیریت استرس- عزت نفس- خودآگاهی-حل مساله-جرات ورزی- ریلکسیشن و …)
 • تدریس چندین کارگاه مهارت­های ارتباطی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برای دانشجویان
 • تدریس جلساتی با موضوع  “تغییرات جسمانی و روانشناختی دوره بلوغ”  برای دانش­آموزان مدرسه ابتدایی انصار
 • تدریس جلساتی با موضوع  “سازگاری و مهارت­آموزی با تغییرات بلوغ”  برای دانش ­آموزان مدرسه ابتدایی انصار
 • تدریس جلساتی با موضوع  ” آموزش شیوه­های فرزندپروری”  برای اولیای مدرسه راهنمایی غیبی
 • تدریس کارگاه آموزشی شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی برای دانشجویان (۶ جلسه-۱۵ ساعت)
 • تدریس کارگاه آموزشی مهارت­های کنترل خشم در زوج درمانی در همایش ملی روانشناسی و سلامت در دانشگاه شیراز

 

 • طرح­های پژوهشی

 • ارزیابی طولی وضعیت بالینی بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک. (مجری طرح: دکتر امیر شعبانی. همکاران طرح: دکتر بهنام شریعتی-المیرا آریانا کیا-دکتر فاطمه کاشانی نسب-دکتر سوده اسماعیلی-دکتر محمدرضا نجارزادگان-دکتر امین خیراللهی- دکتر محبوبه بیهقی)
 • مقایسه سلامت روان و رفتارهای پرخطر در فرزندان افراد سو مصرف کننده­ی مواد و افراد غیر سوء مصرف کننده­ی مواد. (مجری طرح: دکتر حمیدرضا احمدخانیها. همکاران طرح: دکتر روح الله صدیق- المیرا آریانا کیا- دکتر بهنام شریعتی)
 • مطالعه ­ی کیفی نیازهای روانی همسران بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد. (مجری طرح: دکتر حمیدرضا احمدخانیها. همکاران طرح: دکتر روح الله صدیق- المیرا آریانا کیا- دکتر بهنام شریعتی)
 • کارآمدی کلوزاپین در درمان سایکوز طول کشیده ناشی از مت­آمفتامین: یک مقایسه یک سرکور با الانزاپین. (مجری طرح: دکتر بهنام شریعتی. همکاران طرح: دکتر روح الله صدیق- دکتر حمیدرضا احمدخانیها- المیرا آریانا کیا -دکتر مسعود احمدزاد اصل)
 • مقایسه تغییرات الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی در مصرف کنندگان مت­آمفتامین با گروه شاهد. (مجری طرح: دکتر شکوفه حاج صادقی. همکاران طرح: دکتر محمد مهدی گویا- دکترمحبوبه پازوکی- دکتر بهنام شریعتی-دکتر روح الله صدیق- دکتر حمیدرضا احمدخانیها-دکتر کاوه علوی- المیرا آریانا کیا )
 • شیوه نامه تفضیلی تعامل مراکز مشاوره دانشگاه­ها با شورای بررسی موراد خاص (دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی)-(تدوین دکتر فرهاد طارمیان و المیرا آریانا کیا-همکاران دکتر حمید یعقوبی، حمید پیروی، دکتر بهروز دولتشاهی، دکتر حمید پور شریفی و دکتر حمیدرضا حسن آبادی)

 

 

 

 

افتخارات تحصیلی

 • کسب  رتبه­ ی ۸۲۶ در رشته­ ی روان­شناسی در کنکور سراسری در مقطع کارشناسی
 • کسب رتبه­ ی ۴۵ در گرایش­های روان­شناسی بالینی و روان­شناسی بالینی کودک در کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد
 • کسب رتبه­ی ۷ در گرایش روان­سنجی در کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد
 • کسب رتبه­ ی ۹۶ در گرایش روان­شناسی عمومی در کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد
 • کسب سهمیه استعدادهای درخشان برای شرکت در دکترای بدون آزمون
 • کسب رتبه اول در بین دانشجویان مقطع دکتری در کلاس
 • کسب نمره ۵۷ در آزمون MSRT در سال ۹۶
 • کسب نمره ۷۷ در آزمون بسندگی زبان دکتری در سال ۹۷

افتخارات ادبی

 

 • کسب رتبه­ ی اول در مسابقه­ ی کتاب خوانی با موضوع نماز در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال ۸۸
 • کسب رتبه­ ی سوم در نامه­ای به شهید گمنام در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال ۸۸
 • کسب رتبه­ ی اول در مسابقه­ی کتاب خوانی با موضوع جریان­شناسی بهائیت در دانشگاه تربیت معلم کرج (خوارزمی) در سال ۹۰
 • کسب رتبه سوم در مسابقات خاطره نویسی دانشگاه شیراز در سال ۹۷
 • کسب رتبه اول در مسابقه بداهه نویسی (از روزی که دانشجو شدم …) در دانشگاه شیراز در سال ۹۷

 

 • فعالیت­های فوق برنامه در دوران دانشجویی

عضو کانون شعر در مقطع کارشناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

عضو کانون تئاتر در مقطع کارشناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

مجری چند برنامه در مقطع کارشناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

 • سایر مهارت­ها

آشنایی با زبان انگلیسی در سطح پیشرفته جهت ترجمه و تحقیق

تهیه بروشورهایی در حوزه روان­شناختی و بهداشت روان

آشنایی کافی با نرم افزارهای Word, Excel , Spss

 

برای تعین نوبت ویزیت با خانم دکتر المیرا آریانا با شماره های زیر تماس بگیرید

۰۲۱۲۲۶۳۶۸۵۸ – ۰۹۲۱۲۷۷۳۷۲۴

Leave A Reply

Your email address will not be published.

خطیب زاده هستم برای دریافت وقت مشاوره چطور میتونم کمکتون کنم
سوالتون رو بپرسید
در اولین فرصت همکاران ما بهتون پاسخگو هستن