روانشناسی

صفحه ی اصلی سوالاتروانشناسی
فاطمه 2 سال قبل

سلام . من پسر ۸ ساله دارم  و چند بار دیدم که با پسر داییش که ۱۳ سالشه ربطه جنسی داشت. یکبار وقتی باهم بودن دیدم دست به آلتش زد و از اون به بعد خیلی مراقبش بودم. چند روز پیش دیدم پشتش سوار شده. وقتی ازش پرسیدم اولش انکار کرد وقتی اصرار کردم گفت مامان می خواستم شومبولمو بذارم پشتش و خیلی هم ناراحت شد. الان نمی دونم باید باهاش چجوری رفتار کنم . من و پدرش خیلی رعایت می کردیم این مسائل رو و همیشه حواسمون به این چیزا بود . خیلی مضطرب شدم . لطفا راهنماییم کنید.