پرخاشگری شدید دارم به هر چیزی گیر میدم از این حالم خسته شدم لطفا بهم کمک کنید

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: مشکلات فردیپرخاشگری شدید دارم به هر چیزی گیر میدم از این حالم خسته شدم لطفا بهم کمک کنید
سمیه ناظری 2 سال قبل

6 ساله ازدواج کردم ، یک بچه 3 ساله دارم، متاسفانه با هر چیزی عصبانی میشم و سرش داد میکشم ، با همسرم هم رابطم خوب نیست و با اون هم خیلی تنش دارم، مادر شوهرم هم خیلی دخالت میکند در زندگیمان، جدیدا احساس میکنم افسرده شدم لطفا کمکم کنید