مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی بوجیکا
کلینیک روانشناسی | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره خانواده | مشاوره فردی | مشاوره بزرگسال

درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی

افزایش دقت و تمرکز کودکان
0 10

درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی

 

✅درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی: قدم زدن به جلو – عقب – پهلوها و پریدن
?هدف:۱)جهت تقویت مهارتهای حرکتی-درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲)درک فضا
۳)جهت یابی
۴ )درک مکان
۵)تخمین مسافت
۶ )تمرکز حواس
۷ )سرعت پردازش ذهنی
۸ )توانایی تصمیم گیری
۹ )قدرت برنامه ریزی
سینه خیز رفتن
?هدف:۱)پرورش دقت -تمرکز -درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲ )پرورش تن آگاهی
۳ )پرورش خود آگاهی
۴ )پرورش درک پوستی
۵ )پرورش اعصاب حسی
۶ )پرورش درک فضا
۷)پرورش هماهنگی حس ها وعضلات
۸ )پرورش غلبه طرفی
راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس
? هدف:۱)تقویت دقت، تمرکز -درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲ )تقویت گوشبزنگی
۳ )تقویت حافظه فعال
۴ )تقویت قدرت شنیداری
۵ )تقویت نیمکره های مغزی
۶ )جهت یابی فضایی
۷ )هماهنگی چشم و دست
پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست
?هدف:۱)جهت تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست -درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲ )پرورش نیمکره های مغزی
۳)تثبیت غلبه طرفی
۴ )درک فضا
۵ )پرورش تمرکز
۶ )پرورش حافظه فعال
۷ )ادراک پوستی
پرتاب توپ به طرف یکدیگر همواره با نام بردن
?هدف:۱ )پرورش دقت-درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲)تقویت مهارتهای حرکتی
۳) تقویت عملکرد مغزی
۴ )تقویت حافظه فعال
۵ )تقویت گوشبزگی
۶ )تقویت انواع توجه
۷)هماهنگی حس به حس
۸ )تقویت یکپارچگی حسی
ضربه به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست
?هدف:۱)تقویت هر دو نیمکره مغزی-درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲)تقویت حافظه فعال
۳ )پرورش قدرت پیش بینی ونقشه کشی
۴ )پرورش دقت چند جانبه
۵ )پرورش دامنه دید
۶ )تقویت و توسعه دید ادراکی
راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء
?هدف:۱ ) پرورش دقت-درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲) تقویت حافظه
۳)تصحیح اشتباهات حسی
۴ )تقویت تن آگاهی حسی
۵ )تقویت تمرکز کانونی
۶ )پرورش استحکام تعادلی
حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان
?هدف:۱ )پرورش و تقویت دقت-درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲)تقویت تعادل
۳ )پرورش عضلات ظریف
۴ )تقویت مهارتهای نوشتاری
۵ )تقویت ادراک فضایی
۶ )پرورش تجسم دیداری فضایی
تمرین چرخش مداد در دست چپ و راست.
?هدف:۱)تقویت نیمکره های مغز
۲)تقویت مهارتهای مربوط به حرکات ظریف
۳ )هماهنگی چشم و دست
۴ )پرورش ادراک فضایی
مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن.
?هدف:۱)تقویت مهارت حرکتیدرمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲)تقویت عضلات ظریف
۳)پرورش هماهنگی دیداری حرکتی
۴ )پرورش نیمکره های مغزی
۵ )پرورش تند نویسی
تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه
?هدف:۱)افزایش-درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲ )تقویت تند خوانی و روان خوانی
۳ )پرورش هماهنگی حس به حس
۴ )اصلاح انحرافات چشمی وتنبلی چشم
لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه
?هدف:۱)پرورش تعادل-درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲)تثبیت غلبه طرفی مغز
۳)تقویت تن آگاهی
۴ )پرورش توازون

 

پرتاب کردن و گرفتن توپ
?هدف:۱)پرورش دقت-درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲)پرورش هماهنگی چشم و دست
۳)تقویت مهارتهای حرکتی
تمرینات تعادل:
?هدف:۱ )پرورش تمرکزباایستادن روی یک پا-درمان اختلال یادگیری :تکنیک های کاربردی
۲)پرورش خود آگاهی از طریق راه رفتن روی تخته تعادل
۳)پرورش توازون از طریق لی لی کردن به جلو و عقب
والدین عزیز می توانند با انجام تمرینات حرکتی مناسب برای تسریع در درمان کودک مبتلا به اختلال یادگیری  به درمانگر مرکز اختلالات کمک کنند.
مقالات مرتبط
اختلال یادگیری ( علل، علائم، درمان )
علل و درمان اختلال یادگیری
آیا کودک من دچار اختلال یادگیری است؟
علائم، ارزیابی و تشخیص اختلالات یادگیری
ویژگی های افراد مبتلا به اختلالات یادگیری
انواع اختلال یادگیری و درمان آنها

 

مرکز تحقیقات پزشکان و روانشناسان بوجیکا
کلینیک جامع کودک و خانواده بوجیکا، اماده ارائه خدمات نوین در زمینه های اختلالات طیف اتیسم، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، مشکلات رفتاری، اختلالات اضطرابی، افسردگی و مشاوره خانواده می باشد.
جهت تعین وقت اینجا کلیک کنید
Comments